Chronisch Zieken

“Gewone” therapie richt zich vooral op de behandeling van chronische aandoeningen.  Chronische aandoeningen beperken echter ook vaak het activiteitenniveau van de patiënt.   Thuiszorgtherapie richt zich vooral op het leren omgaan met de chronische aandoening, door middel van het aanleren van vaardigheden, het geven van informatie of voorlichting en hulpmiddelen ter beschikking te stellen.