Mantelzorger

Groene appel De meeste mantelzorgers zijn alleen ervaringsdeskundig:  vrijwillig en vaak onvoorbereid stappen ze in deze rol. Thuiszorgtherapeuten kunnen een ondersteunende rol spelen door adviezen en oefeningen te geven, bijvoorbeeld rondom tilhandelingen of  voorlichting over het ziektebeeld en de beste strategie hierbij.