Thuiszorgtherapie

In april 2009 heeft de gezondheidsraad een advies uitgebracht aan de minister van VWS over preventie bij ouderen, waarin de focus ligt op de zelfredzaamheid van ouderen. Deze focus benadrukt het belang van het systematisch inzetten van fysio- en oefentherapeuten in de thuissituatie . Multidisciplinaire samenwerking met vooral de teams van de thuiszorg en ergotherapie ligt voor de hand.

Klik hier voor meer informatie over:
Fysio- en oefentherapeuten
Ergotherapie