Aandachtsgebieden

Thuiszorgtherapie heeft een aantal specifieke aandachtsgebieden:

  • Als er sprake is van een kwetsbare balans in de thuissituatie: redden u en uw mantelzorger het nog alleen thuis? De therapeut in de thuiszorg kijkt samen met u en uw mantelzorger naar al uw activiteiten en ondersteunt en adviseert hierbij.
  • Voor valpreventie: bent u onlangs gevallen, bang om te vallen of wankel ter been?  De therapeut in de thuiszorg doet een risico-inventarisatie bij u en uw omgeving , oefent met u zodat u uw zelfvertrouwen herwint, werkt met u aan uw balans en adviseert, wanneer nodig, bij de aanschaf van hulpmiddelen.
  • Bij mobiliteitsbeperkingen: heeft u moeite met dagelijkse bewegingen zoals bijvoorbeeld  het gaan zitten en weer opstaan, lopen of traplopen etc. De therapeut in de thuiszorg Aandachtsgebiedenoefent deze vaardigheden met u en werkt samen met u aan spierversterking en een betere conditie.
  • Als mantelzorgondersteuning: wanneer de zorg te zwaar is voor uw mantelzorger. De therapeut in de thuiszorg geeft advies bij transfers, oefent de transfers  met de mantelzorger(s) en adviseert bij de aanschaf van hulpmiddelen.
  • Bij palliatieve zorg: voor het geven van houdingsadviezen, adviezen bij transfers en  ontspannings- en ademtherapie.
  • Bij ontslag uit het ziekenhuis: ter controle van uw veiligheid, leefomgeving en mobiliteit en het bevorderen van uw zelfredzaamheid